انزلی بندر نیلوفری

انزلی؛ بندری که حدود دو سده است آغوش خود را به روی کشتی های کوچک و بزرگ گشوده است. دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه برای تهیه گزارشی از این بندر،  راهی انزلی شــدیم. در این سفر چهار روزه،  از فرآیند ورود و خروج کالا،  عملیات بندری، بخش های مختلف اســکله، کشــتی های تجاری، نفتکش، یدک کش، شــناور پایلوت، لایروب، برج ، پاتوق بازنشسته های سازمان، مرداب انزلی، VTS پل غازیان، بلوار انزلی و…  دیار کردیم که حاصل آن گزارشی است که در ادامه آمده است. میزبان اصلی ما اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان بود که قبل از هر چیز لازم است از اقدامات و هماهنگی های صورت گرفته توسط آقای سیدعلی نعیمی، مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان گیلان سپاسگذاری کنیم.

بنا بر روال ماهنامه بنا را بر این داشــتیم که  همه هماهنگی ها از طریــق اداره کل روابط عمومی صورت گیرد  اما گویا به دلیل وجود  رئیــس روابط عمومی بندر در ِ گرفتاری های خاص زمان حضور ما، این امکان فراهم نشــد و در نتیجه تصمیم گرفتیــم که بــرای یافتن اطلاعــات مورد نظرمان به واحدهای دیگر سازمان مراجعه کنیم. در این جستجو برخی از واحدهای سازمان همکاری قابل تقدیری داشتند. آقایان حسین چراغی معاون  دریایی و بندری ، حسین صبحی رئیس اداره امور بندری، محمد صــادق بلند کیــش،  فرزند مرحوم فرخ بلند کیش مســئول روابط عمومــی اداره کل ، محمدرضا رحیم زاده، واحد ۵۰بنادر انزلی در دهه فنی و مهندســی اداره مهندسی عمران و شیرین زبان افــرادی بودند که اطلاعات و راهنمایی شــان برای تهیه گزارش و برخی تصاویر قدیمی که در این گزارش می بینید،  کارساز بود .

 

بندر نیلوفری
بندر نیلوفری

دانلود این مقاله با ارزش از طریق لینک زیر:

انزلی بندر نیلوفری

 

esmail-rad

پست بعدی

کسب مقام سومی مسابقات کاپ آزاد پیشکسوتان کشور

ش آذر ۱۷ , ۱۳۹۷
به گزارش انزلی پرس، مردان خستگی ناپذیر قایقرانی انزلی باردیگر اینبار در قالب مسابقات کاپ آزاد پیشکسوتان کشور که در شهرستان قزوین برگزار گردید نام و آوازه کانوپلوی انزلی را با کمترین امکانات و با عزم جدی و همت راسخ خود زنده کردند . در این دوره از مسابقات تیم […]