به این تجلیل ها اعتماد نکن !

روز خبرنگار

رفاهت را می گیرند, آسایشت را سلب می کنند, اگر پوستت کلفت شده باشد توهین هایشان را نیز تحمل می کنی, اگر تغییر مسیر ندهی دادگاه و زندان در انتظار توست , تویی که حتی پولی برای داشتن یک وکیل خوب نداری, با همه نیازی که به تو دارند شخصیتت را کوچک می شمارند و سعی می کنند تو را تحقیر کنند، اگر دیدگاهت کمی متفاوت باشد در کوچه پس کوچه های شهر تو را گوش مالی می دهند.
هزاران تهدید و تهمت و بی اخلاقی برای آنچه که دیدگاه توست و مضحک است که همانها یک روز در سال از تو تجلیل می کنند!
خبرنگار , روزت مبارک , لطفا به این تجلیل ها اعتماد نکن. دم خروس را باور کن !

اسماعیل راد

esmail-rad

پست بعدی

یک انتصاب و هزار حاشیه / مصاحبه با امیر غفاری فر

ش مرداد ۲۴ , ۱۳۹۴
به گزارش انزلی پرس، کمتر کسی است که این روزها از حواشی به وجود آمده در هیئت بوکس شهرستان بندرانزلی آگاهی نداشته باشد، اختلافات شدید بین پیشکسوتان بوکس شهرستان و همچنین انتصاب جنجال برانگیز امیر غفاری فر به عنوان سرپرست هیئت بوکس شهرستان انزلی سبب شد تا مصاحبه ای اختصاصی […]