تحلیل انتخاباتی : کباب قو !

5c946aec196ced9f6bfb8fc58b399ced

در این مطلب می خواهیم انزلی را به قو ، که یکی از نمادهای اصلی شهر است تشبیه کنیم ، البته قوی کباب شده !!!

عده ای در اطراف قوی فربه ی کباب شده ، حلقه زده و با حرص و ولع تمام به آن چنگ می زنند، در حالیکه چند قدم آنطرف تر ، ولی نعمتان شهر که همان مردم باشند ، با حیرت به این جماعت سیری ناپذیر خیره شده و با خود می گویند ؛ به چه کسانی دلبسته ایم ! …

این یک واقعیت تلخ و کتمان ناپذیر درباره سیاسیون انزلی است. هیچ کس حاضر نیست برای منافع شهر و مردم انزلی از خودگذشتگی داشته باشد ، منم منم ها بیداد می کند ، همه می خواهند نفر اول باشند ، همه سهم می خواهند ، همه به دنبال منافع شخصی خود هستند .

پیشرفت زمانی حاصل می شود که افکار سیاسیون در راستای پیشرفت شهر و بهبود یافتن کیفیت زندگی مردم باشد ، نه اینکه هر کس در پی دوختن کلاه از نمدی که در دست دارد باشد! امروز انزلی گرفتار منفعت طلبی است ، وقتی آقایان دور هم می نشینند ، به جای آنکه هم و غمشان مردم و شهر انزلی باشد ، به مطامع شخصی خود اندیشیده و بر پایه آن تصمیم میگیرند. وقایع روزهای منتهی به انتخابات ۹۴ ، واقعیت های تلخی را برای مردم انزلی آشکار ساخت، اینکه سیاسیون انزلی همگی مدعی اند و هر یک برای خود جزیره ای تشکیل داده و به دنبال دیکته کردن اهداف خود، گروه و هم حزبیان خود می باشند ، آن هم در حالیکه مردم نگاهشان به این افراد است تا در بزنگاه های تاریخی ، شاهد واکنش های تاریخی از آنها باشند !

انزلی با این روش تا چند سال آینده بلاشک به یک دهکده کوچک مبدل خواهد شد. جوانان هیچ آینده ای برای خود در این شهر متصور نیستند و آقایان بدون توجه به مشکلات ، همچنان به دنبال منافع شخصی و گروهی خود حرکت می کنند .

این شهر نیاز به یک پوست اندازی اساسی در عرصه سیاست دارد. تا زمانی که عده ای سیاست مدار ورشکسته و سهم خواه برای مردم این شهر تصمیم بگیرند انزلی پیشرفت نخواهد کرد ، جوانان متعهد و متعصب و با سواد باید وارد گود شوند ، شاید آنها بتوانند اعتماد از دست رفته مردم به سیاسیون را دوباره باز گردانند!

افراد بی کفایت و مهره های سوخته دیگر نباید برای مردم این شهر تصمیم گیری کنند ، انزلی نیاز به یک خون جدید در شریان های خود دارد ، انزلی نیاز به هوایی تازه برای تنفس دارد ، و این شرایط در ۱۰ روز و ۱ سال شکل نخواهد گرفت ، مردم انزلی و جوانان شهر باید با یک برنامه ریزی دقیق در انتخابات آتی وارد میدان شده و پست های حساس و کلیدی مدیریت این شهر را به افرادی واگذار کنند که دغدغه اصلی آنها پیشرفت و آبادانی انزلی و معیشت مردم باشد نه اهداف حزبی و گروهی خود .

انزلی پرس

esmail-rad

پست بعدی

محمد احمدزاده اصلی ترین گزینه سرمربی گری ملوان

پ بهمن ۲۹ , ۱۳۹۴
به گزارش انزلی پرس، پس از استعفاء حمید استیلی از ملوان ، از سه گزینه به عنوان جانشین این مربی نام برده شد ، گزینه اول فرهاد پورغلامی بود که طبق اخبار منتشره با مخالف مجید جلالی منتفی شد ، گزینه دوم فیروز کریمی بود که مسئولان باشگاه این گزینه […]