تلویزیون اینترنتی انزلی پرس

وضعیت رقت برانگیز دیوارهای مهربانی انزلی
2 thoughts on “وضعیت رقت برانگیز دیوارهای مهربانی انزلی

  1. ممی زینتی از المان

    این چه کاری هستش و مردم هر چه لباس گهنه دارند می اورند و در انجا خالی می کنند و فکر ان را نمی کنند که شاید لباسها کثیف شوند ان لباسها و تازه قرار هستش که کسی و کسانی انها را استفاده کنند.مردم ما را چه شده در این گذر روزگار…

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.