*** پیام مدیر :
مخاطب گرامی رسانه انزلی پرس، شما در حال مشاهده نسخه جدید و تجمیعی انزلی پرس هستید ، از این پس رسانه های ملوانی ، رادیو انزلی و گیل نوا در انزلی پرس به فعالیت های خود ادامه خواهند داد.

  • شناسه : 1141
  • ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۷
ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ‌ﻫﺎﺩﻳﺎﻥ: قلعه‌نویی برابر استقلال روی نیمکت می‌نشیند

ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ‌ﻫﺎﺩﻳﺎﻥ: قلعه‌نویی برابر استقلال روی نیمکت می‌نشیند

به گزارش انزلی پرس و به نقل از ملوانی، ﻣﻌﺎﻭن ﻭﺭﺯشی ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﻠﻮاﻥ بندرانزلی اعلام کرد ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ قرارداد نهایی امیر ﻗﻠﻌﻪ‌نویی ﺛﺒﺖ می‌شود ﺗﺎ ﭘﺲ اﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﻛﺎﺭتش، در دیدار با اﺳﺘﻘﻼﻝ روی نیمکت ملوان بنشیند. محمود پیشگاه‌هادیان ﺑﺎ اﺷاﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﻠﻮاﻥ ﺩﺭﺻﺪﺩ اﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪاﺕ ﺧﻮﺩ به امیر قلعه‌نویی است، ضمن […]

IMG_5808-1600x1200

به گزارش انزلی پرس و به نقل از ملوانی، ﻣﻌﺎﻭن ﻭﺭﺯشی ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﻠﻮاﻥ بندرانزلی اعلام کرد ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ قرارداد نهایی امیر ﻗﻠﻌﻪ‌نویی ﺛﺒﺖ می‌شود ﺗﺎ ﭘﺲ اﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﻛﺎﺭتش، در دیدار با اﺳﺘﻘﻼﻝ روی نیمکت ملوان بنشیند.

محمود پیشگاه‌هادیان ﺑﺎ اﺷاﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﻠﻮاﻥ ﺩﺭﺻﺪﺩ اﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪاﺕ ﺧﻮﺩ به امیر قلعه‌نویی است، ضمن بیان مطلب فوق ﮔﻔﺖ: ﻣﻂﺎﺑﻖ ﺩﺭﺧﻮاﺳﺖ امیر قلعه‌نویی، مسئولان ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﻠﻮاﻥ ﺩﺭﺻﺪﺩ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺕ ﺧﻮﻳﺶ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﺩاﺧﺖ ۲۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻂﺎﻟﺒﺎﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻥ و ۲۰ ﺩﺭﺻﺪ اﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﺁن‌ها هستند.

وی ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﺩا ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻮاﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻗﻠﻌﻪ‌ﻧﻮیی ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ می‌کند، اﻓﺰﻭﺩ: ﺩﺭ اﻭاﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ رئیس ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻠﻮاﻥ و اﻣﻴﺮ قلعه‌نویی طی نشستی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻬﺮاﻥ ﺑﺮﮔﺯاﺭ می‌شود، ﻣﺸﻜﻼﺕ مالی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭا ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ.

ﻣﻌﺎﻭن ﻭﺭﺯشی ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﻠﻮاﻥ بندرانزلی با اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ انزلی ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ و رئیس ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻠﻮاﻥ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ برای ﺧﺮﻭﺝ ﻣﻠﻮاﻥ اﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ فعلی ﻫﺴﺘﻨﺪ، تصریح کرد: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺧﺴﺘﻪ‌ﺑﻨﺪ و ﺩﻧﻴﺎﻣﺎلی ﺩاﺭای مسئولیت حقوقی ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻠﻮاﻥ یاری می‌رسانند.

وی ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ انزلی ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺭاﻳﺰنی برای ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﺁﺯاﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺷﮕﺎه است، یادآور شد: اﺯ سوی ﺧﺴﺘﻪ‌ﺑﻨﺪ، ﻣﺬاﻛﺮاﺕ اﻭﻟﻴﻪ ﺑﺎ مسئولان ﻣﻨﻂﻘﻪ ﺁﺯاﺩ اﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ و ﻃﺒﻖ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎیی ﻛﻪ ﺩﻧﻴﺎﻣﺎلی ﺑﺎ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯاﺩ ﻛﺸﻮﺭ اﻧﺠﺎﻡ ﺩاﺩﻩ، ﻧﻬﺎیی ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاﺭی ﺟﻠﺴﺎتی ﺩﺭ ﺗﻬﺮاﻥ اﺳﺖ.

پیشگاه‌هادیان در پایان گفت: ﺗﻴﻢ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ مطلوبی ﺑﻪ ﺳﺮ می‌برد و ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻜﻞ خاصی ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺭﺩ.

ﺗﻴﻢ فوتبال ﻣﻠﻮاﻥ بندرانزلی ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻭﻡ اﺯ بازی‌های ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺁﺯاﺩی ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻘﻼلی ﻗﺮاﺭ می‌ﮔﻴﺭﺩ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺮبی ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﺁﻥ، ﺗﻴﻢ ﺣﺮﻳﻒ ﺭا ﺭﻫﺒﺮی می‌ﻛﻨﺪ.

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.