*** پیام مدیر :
مخاطب گرامی رسانه انزلی پرس، شما در حال مشاهده نسخه جدید و تجمیعی انزلی پرس هستید ، از این پس رسانه های ملوانی ، رادیو انزلی و گیل نوا در انزلی پرس به فعالیت های خود ادامه خواهند داد.

آرشیو روزانه : تیر ۸, ۱۳۹۹

حاضر نشدند مزایای مزدی بازنشستگان  کارگری را به ۶۰۰ هزار تومان برسانند

حاضر نشدند مزایای مزدی بازنشستگان کارگری را به ۶۰۰ هزار تومان برسانند

در اسفندماه سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی را تصویب کردند اما در نهایت، این سبد روی کاغذ باقی ماند و در مورد بازنشستگان با برداشت ناصحیح از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، مستمری را فقط ۲۶ درصد افزایش دادند.