گیل نوا

در پروژه گیل نوا سعی داریم تا موسیقی اصیل استان گیلان را به واسطه تهیه برنامه های اختصاصی پویا زنده تر از قبل نشان دهیم.

گیل نوا پیش از این در قالب یک سایت مستقل فعالیت می کرد اما با ادغام در رسانه انزلی پرس سعی داریم فعالیت های گیل نوا را متحول نماییم.

منتظر پلتفرم جدید گیل نوا باشید.