*** پیام مدیر :
مخاطب گرامی رسانه انزلی پرس، شما در حال مشاهده نسخه جدید و تجمیعی انزلی پرس هستید ، از این پس رسانه های ملوانی ، رادیو انزلی و گیل نوا در انزلی پرس به فعالیت های خود ادامه خواهند داد.

جستجو برای : اخبار ملوان

وبلاگ

وبلاگ اختصاصی انزلی پرس برای درج اخبار و اطلاعات توسعه وب سایت و اپلیکیشن انزلی پرس. ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ در تاریخ فوق سه رسانه رادیو انزلی ، ملوانی و گیل نوا به صورت کامل در انزلی پرس ادغام شدند. تغییرات پوسته جدید سایت به صورت کامل انجام شده است. نسخه جدید و بروز شده انزلی پرس در […]

قسمت هفدهم برنامه چراغ خاموش

قسمت هفدهم برنامه چراغ خاموش

۷⃣۱⃣ شماره هفدهم از اولین برنامه رادیو اینترنتی انزلی منتشر شد. ۷⃣۱⃣ ✔️ دانلود قسمت هفدهم برنامه رادیو اینترنتی چراغ خاموش ? چراغ خاموش برنامه ای است اختصاصی که به صورت روزانه پخش شده و به اتفاقات رخ داده در شهر انزلی خواهد پرداخت. ? در برنامه امروز خواهید شنید : ✅ مرور آخرین اخبار […]

قسمت شانزدهم برنامه چراغ خاموش

قسمت شانزدهم برنامه چراغ خاموش

۶⃣۱⃣ شماره شانزدهم از اولین برنامه رادیو اینترنتی انزلی منتشر شد. ۶⃣۱⃣ ✔️ دانلود قسمت شانزدهم برنامه رادیو اینترنتی چراغ خاموش ? چراغ خاموش برنامه ای است اختصاصی که به صورت روزانه پخش شده و به اتفاقات رخ داده در شهر انزلی خواهد پرداخت. ? در برنامه امروز خواهید شنید : ✅ مرور آخرین اخبار […]

قسمت سیزدهم برنامه چراغ خاموش

قسمت سیزدهم برنامه چراغ خاموش

۳⃣۱⃣ شماره سیزدهم از اولین برنامه رادیو اینترنتی انزلی منتشر شد. ۳⃣۱⃣ ✔️ دانلود قسمت سیزدهم برنامه رادیو اینترنتی چراغ خاموش ? چراغ خاموش برنامه ای است اختصاصی که به صورت روزانه پخش شده و به اتفاقات رخ داده در شهر انزلی خواهد پرداخت. ? در برنامه امروز خواهید شنید : ✅ مرور آخرین اخبار […]

قسمت دوازدهم برنامه چراغ خاموش

قسمت دوازدهم برنامه چراغ خاموش

۲⃣۱⃣ شماره دوازدهم از اولین برنامه رادیو اینترنتی انزلی منتشر شد. ۲⃣۱⃣ ✔️ دانلود قسمت دوازدهم برنامه رادیو اینترنتی چراغ خاموش ? چراغ خاموش برنامه ای است اختصاصی که به صورت روزانه پخش شده و به اتفاقات رخ داده در شهر انزلی خواهد پرداخت. ? در برنامه امروز خواهید شنید : ✅ مرور آخرین اخبار […]

قسمت یازدهم برنامه چراغ خاموش

قسمت یازدهم برنامه چراغ خاموش

۱⃣۱⃣ شماره یازدهم از اولین برنامه رادیو اینترنتی انزلی منتشر شد. ۱⃣۱⃣ ✔️ دانلود قسمت یازدهم برنامه رادیو اینترنتی چراغ خاموش ? چراغ خاموش برنامه ای است اختصاصی که به صورت روزانه پخش شده و به اتفاقات رخ داده در شهر انزلی خواهد پرداخت. ? در برنامه امروز خواهید شنید : ✅ مرور آخرین اخبار […]

دهمین برنامه چراغ خاموش

دهمین برنامه چراغ خاموش

۰⃣۱⃣ شماره دهم از اولین برنامه رادیو اینترنتی انزلی منتشر شد. ۰⃣۱⃣ ✔️ دانلود قسمت دهم برنامه رادیو اینترنتی چراغ خاموش ? چراغ خاموش برنامه ای است اختصاصی که به صورت روزانه پخش شده و به اتفاقات رخ داده در شهر انزلی خواهد پرداخت. ? در برنامه امروز خواهید شنید : ✅ مرور آخرین اخبار […]

قسمت نهم برنامه چراغ خاموش

قسمت نهم برنامه چراغ خاموش

شماره نهم از اولین برنامه رادیو اینترنتی انزلی منتشر شد. ۹⃣ ✔️ دانلود قسمت نهم برنامه رادیو اینترنتی چراغ خاموش ? چراغ خاموش برنامه ای است اختصاصی که به صورت روزانه پخش شده و به اتفاقات رخ داده در شهر انزلی خواهد پرداخت. ? در برنامه امروز خواهید شنید : ✅ مرور آخرین اخبار انزلی […]