*** پیام مدیر :
مخاطب گرامی رسانه انزلی پرس، شما در حال مشاهده نسخه جدید و تجمیعی انزلی پرس هستید ، از این پس رسانه های ملوانی ، رادیو انزلی و گیل نوا در انزلی پرس به فعالیت های خود ادامه خواهند داد.

جستجو برای : بندرانزلی

راه اندازی مرکز نوآوری دانشگاه علمی کاربردی در بندرانزلی

راه اندازی مرکز نوآوری دانشگاه علمی کاربردی در بندرانزلی

ویکتوریا صیاد دقت کار با اشاره به جایگاه ویژه پوشش به عنوان یکی از شاخص های زندگی اسلامی - ایرانی اظها کرد: با ورود مدرنیته به جامعه شهری و توسعه مفاهیم جدید در حوزه مد و پوشش، حوزه پوشاک کشور همواره مورد توجه ویژه بوده است.