لوگو انزلی پرس

رسانه انزلی پرس

ArashFahmideh
ایستاده در غبار / برای آرش فهمیده !

انزلی پرس – شاید در ابتدای فصل و زمانی که اعلام شد مهندس آرش فهمیده سرپرست مدیرعاملی باشگاه ملوان شده است خوشبین ترین هوادار ملوان هم تصور نمی کرد که انزلی چی ها فصلی بدون دغدغه در حوزه مدیریت و مسایل فنی را سپری کنند.

علی نیاکانی
محمد قدیربحری
عزیز اسپندار
نادر عزت الهی

نصرت ایراندوست

منوچهر درجزی
رضا ویشگاهی
محمد احمدزاده
سیروس قایقران
محمود فکری
انزلی پرس
سعید دقیقی و ملوان
انزلی پرس
سعید دقیقی و ملوان
ملوان زبل؟
ستون سردبیر

این ملوان دیگر زبل نیست !

انزلی پرس – از آن شب رویایی نقش جهان و شکست سپاهان در خانه تا نتایج ضعیف سریالی چند هفته اخیر چه اتفاقاتی درون تیم رخ داده است که بازیکنان ملوان از یک کنترل توپ ساده و چند پاس صحیح این چنین عاجز شده اند ؟